Состаноци

За успешна реализација на Вашите конференции и семинари, нашите конференциски сали располагаат со:

  • Безжични и фиксни микрофони
  • Кабина за превод
  • Озвучување
  • 2 ЛЦД Прожектор
  • Лаптоп
  • Интернет конекција
  • Флип табли и маркери
  • Тетратки
  • Пенкала и папки

This text can be fount also in: Albanian, Macedonian, Turkish

Have your say